Lagar som är bra att känna till

Det finns ett par lagar som kan vara bra att känna till när man har husdjur. Som ägare av ett djur har man ett stort ansvar att se till att djuren har det bra. Djuren ska behandlas bra och de ska skyddas mot onödiga sjukdomar samt lidande. Djuren ska också skötas i en god djurmiljö.

När det gäller avel får man aldrig använda en katt om den inte mår bra av det eller om det finns risk att en kattunge ärver missbildningar eller sjukdomar. Om djuret har stark rädsla eller är aggressivt, alternativt inte kan föröka sig naturligt ska det inte heller användas i avel.

När det gäller hybrider mellan vilda kattdjur och tamkatter får man inte vare sig sälja eller hålla dem. En hybrid är inte bara en korsning. Ända fram till fjärde generationen efter en korsning är avkomman räknad som en hybrid. Just nu förekommer det avelsarbete utomlands för att skapa katter av olika vilddjurshybrider. Bengal, chaussie och savannah är exempel på detta och om man vill importera en katt av dessa raser bör man noga studera hela stamtavlan. Om inte alla fyra tidigare generationer är fria från vilda djur får djuret inte tas in i Sverige.

Om man har flera katter eller vill starta en uppfödning kan det också vara bra att känna till att man måste ha tillstånd för att ha tio eller fler vuxna katter. Det gäller till exempel om man håller katter på foder eller har egna katter. Om man föder upp tre eller fler kullar per år, eller säljer katter från tre eller fler kullar per år måste man också ha ett tillstånd för detta. Det är viktigt att ansöka om dessa tillstånd i god tid eftersom behandlingstiden kan ta ett tag. Om man ansöker om detta besöker ofta kommunen hemmet eller lokalen för att se till att alla krav på säkerhet med mera uppfylls.