Ha katt om man åker bort

Om man vet att man reser mycket är det ofta inte så bra att skaffa djur från första början. Ibland kan det dock vara som så att man måste åka bort en dag eller två. Då står man där i valet om att lämna katten hemma, eller om man kanske ska ta med den på resan.

Många kattägare väljer att ta med sig sitt husdjur när de åker på semester. Detta kan gå bra eller mindre bra. En katt är ofta mycket bunden vid en van omgivning och den kan reagera negativt om man tar med sig den. Om man inte är säker på att katten lätt kan känna sig som hemma i en ny miljö är det därför bättre att låta den vara hemma och anlita en kattvakt.

Om man väljer att ta med sig katten är det bra om man inte ger mat precis innan avresan. En katt blir ofta åksjuk och då kan maten göra det hela värre. Friskt vatten ska dock alltid finnas tillgängligt också under resan. Det är också bra om man tar med sig kattens filt och några leksaker så att denne lättare kan känna sig som hemma både på resan och på det nya stället.

Det är bra om man på resan kan placera kattens låda och matskålar så att de står ungefär som katten är van vid. Man bör inte vara orolig om katten inte äter på en eller två dagar, men det kan ofta hjälpa om man ger katten något man vet att den tycker extra mycket om. Det kan också vara bra att ta med lite sand från kattens vanliga låda, eller allra helst hela lådan till det nya stället. Då ger det katten en välkänd lukt och katten vet då var den ska göra sina behov.

Om katten är orolig kan metoder som Feliway hjälpa till att minska oron både under transport och på det nya stället.

Allra bäst kan det ofta vara om man kan ordna så att katten passas i dess egna hem. Det är ofta bäst om någon kan bo där under tiden man är borta. Annars måste katten ha tillsyn minst två gånger per dag, eller placeras på ett katthem någonstans. Noggranna instruktioner måste alltid lämnas till kattvakten, gärna nedskrivet så inget glöms bort.