Glöm inte vaccinera katten!

Att vaccinera hundar är vanligtvis en självklarhet, men att regelbundet vaccinera katter är inte alls lika vanligt. Om du har en raskatt så är det ganska troligt att du vaccinerar den, men för bondkatter är situationen vanligtvis en annan. Fördelarna med att vaccinera är många, så oavsett vilken typ av katt du har bör du fundera över vaccinering en extra gång.

Två sjukdomar

I stora drag finns det två olika typer av sjukdomar eller sjukdomsgrupper som katter vaccineras mot; kattpest och kattsnuva. Det är dessa som utgör den så kallade grundvaccinationen. Om du misstänker att din katt har insjuknat i någon av dessa så är det viktigt att uppsöka veterinärer men också att uppsöka ett apotek såsom apotekhjartat.se för att införskaffa diverse handskar och desinfektionsmedel, så att du minimerar spridningen av sjukdomen.

Det finns en tredje sjukdom att vaccinera katten mot och det är rabies. Detta är dock endast nödvändigt om du ska resa utomlands med din katt och då gäller bland annat att den sista vaccinering måste ha skett 3 veckor innan avresan. Hos Jordbruksverket hittar du mer information om just rabiesvaccinering av katter.

Kattpest

Orsaken till kattpest är ett parvovirus, och i Sverige kallas detta för kattens parvovirus. Detta virus sprids gärna genom urin samt avföring och det kan göra katter ordentligt sjuka. Några av symptomen inkluderar trötthet, att katten vägrar att äta, diarrér, uttorkning, smärta i magen och liknande. Det finns katter som knappt får några symptom alls och så finns det de katter som dör av kattpest. Vaccinerade katter kan fortfarande drabbas av kattpest men de får i så fall väldigt vaga symptom, så att vaccinera katter mot kattpest måste sägas ge ett bra skydd.

Kattsnuva

Kattsnuva är egentligen en gruppering av diverse virus och bakterier som gör de övre luftvägarna irriterade. Bland symptomen ses därmed rinnande nosar, snuva, svullnad i nos, nysningar, hosta, minskad matlust och liknande. Av uppenbara skäl går det inte att vaccinera mot bakterier, men majoriteten av fallen av kattsnuva orsakas av kattens calicivirus eller kattens herpesvirus typ 1. Till skillnad från kattpest så sprids kattsnuva inte genom miljön i form av avföring, utan det är mestadels så att katterna faktiskt måste nosa på varandra för att sjukdomen ska spridas. Spridningen kan även ske genom vattenskålar som katterna delar eller genom människors händer om de har vidrört en smittad katt.

Hur ofta bör du vaccinera?

Grundvaccinering sker när kattungen är åtta veckor gammal och den gäller då mot både kattpest och kattsnuva. Därefter får katten ytterligare en omgång vaccin en månad senare och sedan får den en så kallad revaccination när den är ett år gammal. Katten bör sedan få påfyllnad av vaccineringen med jämna mellanrum, men hur ofta beror på vilket vaccin som använts. Generellt gäller dock varje år för kattpest och vart tredje år för kattsnuva.