Hur har katten blivit tam?

Katten har funnits i människans kultur under flera tusen år, och det har blivit allt vanligare att leva i sällskap med en katt. I Egypten ansåg man för ungefär 5 000 år sedan att katten var en helig varelse. I staden Bubastis byggde man ett tempel som helgades åt gudinnan Bast som hade ett katthuvud. Man har häromkring gjort utgrävningar och funnit gravplatser med flera mumifierade katter. Det har också avbildats tempelkatter i tempel och pyramider i Egypten, och dessa avbilder liknar rasen abessinier.

Man tror efter detta att handelsmän fört med sig denna korthåriga egyptiska tamkatt till Italien omkring år 900 f. Kr. Omkring år 900 e. Kr. tror man sedan att katten kommit till England efter att ha spridits vidare runt om i Europa.

Bildmaterial och reliefer tyder på att det i Asien har existerat långhåriga katter sedan hundratals år tillbaka. I Europa har de dock varit kända sedan 1500-talet. Då fanns det två olika arter av dessa långhårskatter. Den ena var persen som man tror kommer från Iran/Persien. Dessutom fanns angoran som antagligen kommer från Turiket/Ankara. Arten perser hade redan vid denna tid ett runt och brett huvud samt en kort kropp men lång, yvig päls. Angoran var däremot högbent och slank med ett trekantigt ansikte och ännu längre päls. Dessa två raser korsades och efter så kallad selektiv avel fick man sedan fram den perser vi har idag.

Under medeltiden hade katten en mycket mörk period. Katten brändes på bål eftersom att man ansåg att den stod i förbund med djävulen, och vem har missat att katter ofta avbildas på häxors kvastskaft, eller att man spottar när en svart katt går över vägen? Detta lever faktiskt kvar sedan medeltiden.

Kattintresset tog rejäl fart under 1800-talet. Harrison Wier, en kattälskande engelsman kan vara den som är orsaken till detta. Det var nämligen denne man som arbetade med att förbättra det mycket dåliga rykte katten fått, och som hållit i sig sedan medeltiden. Han ordnade faktiskt världens allra första kattutställning i London under juli månad 1871. Han gav katten ett nytt liv genom att framföra att den blivit självständig efter att ha utsatts för lång tids grymhet och extrem vanvård. Om man såg på den med ett nytt synsätt skulle katten bli beundrad, och man skulle få ett intresse och avla på den just för att katten är så vacker, sade han.

Precis detta hände. I dag är katten ett av världens allra mest populära husdjur, och över hela världen tävlar den i utställningar och används i avel. På aftonbladet kan man dock läsa om katter som varje år överges av sina ägare, och som lever vilda i samhället. Ibland har de tur och får komma till ett nytt, kärleksfullt hem.