Kattens vilda släktingar

Katten har flera vilda släktingar som är mer eller mindre populära. Dessa släktingar finns både i Sverige och i andra länder.

En av tamkattens släktingar är lodjuret. Arten lodjur finns i både östra och norra Europa. Det finns också mindre restbestånd i Centraleuropa. Även i Kina samt Ryssland kan man finna ett fåtal lodjur. Denna vilda släkting till katten var vanlig i Norrlands skogar, men för ungefär femtio år sedan var hela stammen närmast utrotad. Genom att lodjuret fridlystes och jakten under senare tid fått ett större utbredningsområde finns nu fasta lodjursstammar på många håll i Sverige. Lodjuret är utan tvekan den bästa jägaren sett till de rovdjur som finns i de Svenska skogarna och den äter främst rådjur, hare samt skogsfåglar. Lodjuret har, precis som katten, stor nytta av sin hörsel, och jagar sitt byte med stora språng.

Även snöleoparden är en släkting till tamkatten. Snöleoparden kan dock inte ryta till skillnad från flera andra stora kattdjur. Denna lite mer avlägsna släkting lever i bergskedjorna i Centralasien. Då främst i områden med ständig snö och alpina zoner. Den lever ofta högt uppe i bergen, ibland så högt som 6 000 meter över havet. Denna släkting till katten är väl anpassad till att leva i kyla och därför har den både mindre öron och kortare nos än våra tamkatter. Snöleoparden har också en mycket lång och tjock svans. Denna använda, likt våra tamkatters svans, när katten behöver hålla balansen. Denna katts tassar är mycket stora, och fungerar likt snöskor.

Kattens kanske närmaste släkting, den europeiska vildkatten finns i hela Centraleuropa. Den finns både i Skottland, Portugal, Kaspiska Havet och Turkiet. Denna släkting till tamkatten finns dock inte i alpregioner eller där kalla och långa vintrar förekommer. Denna katt har en föda som liknar tama stallkatters, den lever nämligen på gnagare. Under vintern har vildkatten gömt undan ett förråd som den håller sig till om födobristen är stor. Det förekommer korsningar mellan tamkatter och vildkatter och det debatteras om hur allvarligt detta problem är. Man har sett att dessa korsningar klarar sig betydligt sämre än de riktiga vildkatterna. Det gör att hybridpopulationer inte skapas, och den europeiska vildkatten minskar i antal. Dessutom hotas den av biltrafik, avverkning, sjukdomar som sprids och mycket annat.