Katten som sällskapsdjur

I takt med att allt fler fått mer fritid har katten gått från att vara råttjägare till att bli ett bortskämt husdjur. Många hade från början bara olika katter som älsklingar, men snart kom detta att förändras. Vissa attribut hos katterna kom att värderas mycket högre än andra. Det var då katter började visas upp på kattutställningar i olika länder. Detta ledde sedan till att vissa raser stambokfördes. År 1871 i London ägde den allra första utställningen rum och de blev snabbt populära i Amerika. Maine Coon blev då en mycket populär ras och allt fler började föda upp katter med lång päls och olika pälsfärger. Intresset för att föda upp mer exotiska raser växte också och under slutet av 1800-talet började siameskatter importeras till Storbritannien. Det finns i dag tusentals raskatter, men de är i minoritet om man ser till antalet huskatter som finns. Nästan alla kan äga en katt i dag, och det är inte bara vissa som har råd att köpa katt. Detta är dock både positivt och negativt om man ser till att väldigt många i dag skaffar en katt trots okunskap eller en ekonomi som inte tillåter att man har katt.